Πολεμικό Μουσείο Αθήνας | Είσοδος στο Μουσείο

Γενική είσοδος: 6,00€

Μειωμένο εισιτήριο: 3,00€


Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου η είσοδος είναι δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και στις ακόλουθες ημερομηνίες: 25η Μαρτίου (Εορτασμός της Επανάστασης του 1821), 28η Οκτωβρίου (Επέτειος του Όχι), 21η Νοεμβρίου (Εορτή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων) και 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα μουσείων ), 18η  Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων) και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών  Πολιτιστικής Κληρονομιάς). 

Το Μουσείο παραμένει κλειστό σε συγκεκριμένες αργίες (Πρωτοχρονιά,  Κυριακή και Τρίτη του Πάσχα, Πρωτομαγιά, Χριστούγεννα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων).


Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται:

 Οι φοιτητές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ισότιμων Σχολών των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

 Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των υπολοίπων Κρατών – Μελών της ΕΕ άνω των 65 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 Οι συνοδοί / γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

 Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα εκδρομών που διοργανώνει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας.

 Τα μέλη των οικογενειών των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 Τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού (ε.ε. και ε.α.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών των εκτός ΕΕ χωρών.

 

Ελεύθερη είσοδο, σύμφωνα με τη νομοθεσία δικαιούνται:

Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών των κρατών μελών της Ε.Ε. με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Τα παιδιά ηλικίας έως πέντε ετών των εκτός της Ε.Ε. χωρών.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ,των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών μελών της Ε.Ε. με την επίδειξη της ανανεωμένης φοιτητικής τους ταυτότητας , του φοιτητικού πάσου ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς
και ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί με την επίδειξη της κάρτας ελευθέρας εισόδου ή της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ με ισχύ.
Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας
Τα άτομα με αναπηρία και ένα σύνοδος αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης
Οι γονείς τρίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών της ημεδαπής, μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία.
Η υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη
Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων(ε.ε. και ε.α.)

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου «Φίλοι του πολεμικού μουσείου», για όσο διαρκεί η θητεία τους στο Δ.Σ.
Οι δωρητές και ευεργέτες του Πολεμικού Μουσείου.
Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών(ICOMOS), με την επίδειξη αυτής.
Οι ξεναγοί της ημεδαπής με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας
Οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου μαζί με ένα σύνοδο.
 


Τα δικαιολογητικά έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου, θα ελέγχονται κατά την είσοδο του επισκέπτη στο Πολεμικό Μουσείο.